0978338848 02083863862
Số 274 đường Trường Chinh - Xã Nam Tiến - Phổ Yên - Thái Nguyên
Copy link

Nội soi tai

| 5531 Lượt xem

₫80,000 đ

Nội soi tai

Bình luận

Nội soi tai

₫80,000 đ

Nội soi tai

Dịch vụ (sản phẩm) tương tự

Trích nhĩ 1 bên (đơn giản)

Trích nhĩ 1 bên (đơn giản)

150,000 đ

5280 Lượt xem

Rửa mũi

Rửa mũi

50,000 đ

5612 Lượt xem

Nong vòi nhĩ nội soi

Nong vòi nhĩ nội soi

150,000 đ

5393 Lượt xem

Lấy u bã hốc Amydal

Lấy u bã hốc Amydal

50,000 đ

5316 Lượt xem

Lấy nút biểu bì ống tai

Lấy nút biểu bì ống tai

100,000 đ

5369 Lượt xem

Các hoạt động tiêu biểu

Khám sức khỏe định kỳ cho doanh nghiệp theo chuẩn TT14

PKĐK Ngôi Sao | Khám sức khỏe tổng quát

Giới thiệu về Phòng khám đa khoa Ngôi Sao

Tổng kết 2019

https://zalo.me/g/sjkhst594
G

0978338848 02083863862
Nhắn tin!