02083863862
Số 274 đường Trường Chinh - Xã Nam Tiến - Phổ Yên - Thái Nguyên
Copy link

Nhổ chân răng

| 571 Lượt xem

80,000 đ

Nhổ chân răng

Bình luận

Nhổ chân răng

80,000 đ

Nhổ chân răng

Dịch vụ (sản phẩm) tương tự

Nhổ răng số 8 (thẳng)

Nhổ răng số 8 (thẳng)

400,000 đ

552 Lượt xem

Vệ sinh răng

Vệ sinh răng

50,000 đ

94 Lượt xem

Nhổ răng số 8

Nhổ răng số 8

350,000 đ

134 Lượt xem

Nhổ răng số 48

Nhổ răng số 48

500,000 đ

135 Lượt xem

Lấy cao răng

Lấy cao răng

50,000 đ

137 Lượt xem

Hàn răng thẩm mỹ

Hàn răng thẩm mỹ

80,000 đ

151 Lượt xem

Hàn răng

Hàn răng

50,000 đ

128 Lượt xem

Điều trị tủy răng 1 cái

Điều trị tủy răng 1 cái

300,000 đ

130 Lượt xem

Điều trị tủy răng

Điều trị tủy răng

200,000 đ

137 Lượt xem

Điều trị tủy răng

Điều trị tủy răng

400,000 đ

122 Lượt xem

Điều trị tủy răng

Điều trị tủy răng

150,000 đ

139 Lượt xem

Điều trị tủy răng

Điều trị tủy răng

250,000 đ

168 Lượt xem

Điều trị tủy răng

Điều trị tủy răng

350,000 đ

132 Lượt xem

Cắt chỉ thẩm mỹ vùng mặt

Cắt chỉ thẩm mỹ vùng mặt

150,000 đ

131 Lượt xem

Nhổ chân răng sữa

Nhổ chân răng sữa

30,000 đ

150 Lượt xem

Nhổ răng sữa

Nhổ răng sữa

30,000 đ

133 Lượt xem

Nhổ răng thừa

Nhổ răng thừa

200,000 đ

97 Lượt xem

Các hoạt động tiêu biểu

Giới thiệu về Phòng khám đa khoa Ngôi Sao

Tổng kết 2019

G

02083863862
Nhắn tin!