02083863862
Số 274 đường Trường Chinh - Xã Nam Tiến - Phổ Yên - Thái Nguyên
Copy link

Lấy dị vật tai ngoài đơn giản

| 2396 Lượt xem

₫80,000 đ

Lấy dị vật tai ngoài đơn giản

Bình luận

Lấy dị vật tai ngoài đơn giản

₫80,000 đ

Lấy dị vật tai ngoài đơn giản

Dịch vụ (sản phẩm) tương tự

Trích nhĩ 1 bên (đơn giản)

Trích nhĩ 1 bên (đơn giản)

150,000 đ

2420 Lượt xem

Rửa mũi

Rửa mũi

50,000 đ

2528 Lượt xem

Nong vòi nhĩ nội soi

Nong vòi nhĩ nội soi

150,000 đ

2497 Lượt xem

Nội soi tai

Nội soi tai

80,000 đ

2530 Lượt xem

Lấy u bã hốc Amydal

Lấy u bã hốc Amydal

50,000 đ

2404 Lượt xem

Lấy nút biểu bì ống tai

Lấy nút biểu bì ống tai

100,000 đ

2395 Lượt xem

Các hoạt động tiêu biểu

Khám sức khỏe định kỳ cho doanh nghiệp theo chuẩn TT14

PKĐK Ngôi Sao | Khám sức khỏe tổng quát

Giới thiệu về Phòng khám đa khoa Ngôi Sao

Tổng kết 2019

https://zalo.me/g/sjkhst594
G

02083863862
Nhắn tin!