02083863862
Số 274 đường Trường Chinh - Xã Nam Tiến - Phổ Yên - Thái Nguyên
Copy link

Khí dung

| 669 Lượt xem

40,000 đ

Khí dung

Bình luận

Khí dung

40,000 đ

Khí dung

Dịch vụ (sản phẩm) tương tự

Trích nhĩ 1 bên (đơn giản)

Trích nhĩ 1 bên (đơn giản)

150,000 đ

673 Lượt xem

Rửa mũi

Rửa mũi

50,000 đ

678 Lượt xem

Nong vòi nhĩ nội soi

Nong vòi nhĩ nội soi

150,000 đ

691 Lượt xem

Nội soi tai

Nội soi tai

80,000 đ

692 Lượt xem

Lấy u bã hốc Amydal

Lấy u bã hốc Amydal

50,000 đ

653 Lượt xem

Lấy nút biểu bì ống tai

Lấy nút biểu bì ống tai

100,000 đ

657 Lượt xem

Lấy dị vật mũi (khó)

Lấy dị vật mũi (khó)

400,000 đ

641 Lượt xem

Lấy dị vật mũi

Lấy dị vật mũi

80,000 đ

653 Lượt xem

Chấm họng

Chấm họng

30,000 đ

677 Lượt xem

Bơm thuốc thanh quản

Bơm thuốc thanh quản

70,000 đ

268 Lượt xem

Bóc tách nang vùng miệng

Bóc tách nang vùng miệng

300,000 đ

268 Lượt xem

Rửa tai

Rửa tai

50,000 đ

280 Lượt xem

Hút mũi

Hút mũi

50,000 đ

304 Lượt xem

Khí dung mũi họng

Khí dung mũi họng

50,000 đ

284 Lượt xem

Lấy dị vật họng miệng

Lấy dị vật họng miệng

100,000 đ

221 Lượt xem

Các hoạt động tiêu biểu

Giới thiệu về Phòng khám đa khoa Ngôi Sao

Tổng kết 2019

G

02083863862
Nhắn tin!