02083863862
Số 274 đường Trường Chinh - Xã Nam Tiến - Phổ Yên - Thái Nguyên
Copy link

Định lượng Sắt [Máu]

| 955 Lượt xem

₫40,000 đ

Định lượng Sắt [Máu]

Bình luận

Định lượng Sắt [Máu]

₫40,000 đ

Định lượng Sắt [Máu]

Dịch vụ (sản phẩm) tương tự

Test nhanh HAV

Test nhanh HAV

90,000 đ

932 Lượt xem

Phản ứng CRP

Phản ứng CRP

50,000 đ

911 Lượt xem

Định lượng Urê máu [Máu]

Định lượng Urê máu [Máu]

30,000 đ

899 Lượt xem

Các hoạt động tiêu biểu

Khám sức khỏe định kỳ cho doanh nghiệp theo chuẩn TT14

PKĐK Ngôi Sao | Khám sức khỏe tổng quát

Giới thiệu về Phòng khám đa khoa Ngôi Sao

Tổng kết 2019

https://zalo.me/g/sjkhst594
G

02083863862
Nhắn tin!