02083863862
Số 274 đường Trường Chinh - Xã Nam Tiến - Phổ Yên - Thái Nguyên

Khám bệnh

Khám Răng hàm mặt

Khám Răng hàm mặt

50,000 đ - 30,000 đ

Khám Phụ sản

Khám Phụ sản

50,000 đ - 30,000 đ

Khám Nội

Khám Nội

50,000 đ - 30,000 đ

Khám Nhi

Khám Nhi

50,000 đ - 30,000 đ

Khám Ngoại

Khám Ngoại

50,000 đ - 30,000 đ

Khám Mắt

Khám Mắt

50,000 đ - 30,000 đ

Khám Nam khoa

Khám Nam khoa

50,000 đ - 30,000 đ

Khám Da liễu

Khám Da liễu

50,000 đ - 30,000 đ

Khám Tai mũi họng

Khám Tai mũi họng

50,000 đ - 30,000 đ

Các hoạt động tiêu biểu

Giới thiệu về Phòng khám đa khoa Ngôi Sao

Tổng kết 2019

G

02083863862
Nhắn tin!