0978338848 02083863862
Số 274 đường Trường Chinh - Xã Nam Tiến - Phổ Yên - Thái Nguyên

Khám bệnh

Khám Tai mũi họng

Khám Tai mũi họng

50,000 đ - 30,000 đ

Khám Da liễu

Khám Da liễu

50,000 đ - 30,000 đ

Khám Nam khoa

Khám Nam khoa

50,000 đ - 30,000 đ

Khám Mắt

Khám Mắt

50,000 đ - 30,000 đ

Khám Ngoại

Khám Ngoại

50,000 đ - 30,000 đ

Khám Nhi

Khám Nhi

50,000 đ - 30,000 đ

Khám Nội

Khám Nội

50,000 đ - 30,000 đ

Khám Phụ sản

Khám Phụ sản

50,000 đ - 30,000 đ

Khám Răng hàm mặt

Khám Răng hàm mặt

50,000 đ - 30,000 đ

Các hoạt động tiêu biểu

Khám sức khỏe định kỳ cho doanh nghiệp theo chuẩn TT14

PKĐK Ngôi Sao | Khám sức khỏe tổng quát

Giới thiệu về Phòng khám đa khoa Ngôi Sao

Tổng kết 2019

https://zalo.me/g/sjkhst594
G

0978338848 02083863862
Nhắn tin!