02083863862
Số 274 đường Trường Chinh - Xã Nam Tiến - Phổ Yên - Thái Nguyên
Copy link

Công truyền dịch (từ chai thứ 2 + thuốc)

| 608 Lượt xem

70,000 đ

Công truyền dịch (từ chai thứ 2 + thuốc)

Bình luận

Công truyền dịch (từ chai thứ 2 + thuốc)

70,000 đ

Công truyền dịch (từ chai thứ 2 + thuốc)

Dịch vụ (sản phẩm) tương tự

Công tiêm 2 thuốc

Công tiêm 2 thuốc

40,000 đ

628 Lượt xem

Tiêm tĩnh mạch

Tiêm tĩnh mạch

30,000 đ

220 Lượt xem

Tiêm bắp thịt

Tiêm bắp thịt

30,000 đ

208 Lượt xem

Đặt sonde bàng quang

Đặt sonde bàng quang

120,000 đ

227 Lượt xem

Các hoạt động tiêu biểu

Giới thiệu về Phòng khám đa khoa Ngôi Sao

Tổng kết 2019

G

02083863862
Nhắn tin!