02083863862
Số 274 đường Trường Chinh - Xã Nam Tiến - Phổ Yên - Thái Nguyên
Copy link

Chọc hút áp xe thành bụng

| 1387 Lượt xem

₫200,000 đ

Chọc hút áp xe thành bụng

Bình luận

Chọc hút áp xe thành bụng

₫200,000 đ

Chọc hút áp xe thành bụng

Dịch vụ (sản phẩm) tương tự

Tiêm dưới da

Tiêm dưới da

30,000 đ

1453 Lượt xem

Tiêm trong da

Tiêm trong da

30,000 đ

1463 Lượt xem

Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm

Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm

150,000 đ

1528 Lượt xem

Hút nang bao hoạt dịch

Hút nang bao hoạt dịch

200,000 đ

1247 Lượt xem

Hút dịch khớp cổ tay

Hút dịch khớp cổ tay

200,000 đ

1360 Lượt xem

Các hoạt động tiêu biểu

Khám sức khỏe định kỳ cho doanh nghiệp theo chuẩn TT14

PKĐK Ngôi Sao | Khám sức khỏe tổng quát

Giới thiệu về Phòng khám đa khoa Ngôi Sao

Tổng kết 2019

https://zalo.me/g/sjkhst594
G

02083863862
Nhắn tin!